Competitions

Lekwete La Pina Ya 2020

This competition is closed

Tlhopa Pina E O Batlang E Kgaoganye Dingwaga Mme O Nne Le Tshono Ya Go Fenya R10 000

more

1Life Funeral Cover

Tsenela kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang ka go SMS’sa leinala gago le 1Life funeral go 41704

more

Sunlight #MoreThanYouExpect Competition

Nna le tshono ya go ka ikgapela Sunlight Dishwashing Liquid ya ngwaga otlhe wena le ditsala di le pedi mo kgaisanong ya rona ya go letsa! Romela ‘voice note’ o re bolella goreng o tlhopha Sunlight, nako nngwe le nngwe

more

Grand-Pa S'phila Sonke

Celebrating the wellbeing of the community. By celebrating the Kasi Sterring

more

COCA-COLA #FestiveSimpleJoys

Go tsenela, romela kgangnyana ya gago, setshwantsho kgotsa video mme o dirise #FestiveSimpleJoys. Mme o dire tag go Motsweding FM go nna le tshono ya go ka fenya, ka ditebogo go Coca-Cola

more

Standard Bank App

Stand a chance to win R50,000.00 cash once a week and R5000.00 cash daily.

more

Agang Ka Ditlhaka 2020

Romela Lefoko AGANG Ka Mokgwa Wa Molaetsakhutswe Go 41704

more

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...