Competitions

Standard Bank PureSave Account Competition

This competition is closed

Ikgapele R5000 tsatsi lengwe le lengwe, kgotsa e menagane gabedi go nna R10 000 fa o butse PureSave account.

more

Grand-Pa Competition

Go tsenela le go abelana ka kgangnyana ya gago,  SMS “Grandpa” le kgangnyana ya gago go  41704.

more

1Life Funeral Cover

Tsenela kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang ka go SMS’sa leinala gago le 1Life funeral go 41704

more

Sunlight #MoreThanYouExpect Competition

Nna le tshono ya go ka ikgapela Sunlight Dishwashing Liquid ya ngwaga otlhe wena le ditsala di le pedi mo kgaisanong ya rona ya go letsa! Romela ‘voice note’ o re bolella goreng o tlhopha Sunlight, nako nngwe le nngwe

more

Lekwete La Pina Ya 2020

Tlhopa Pina E O Batlang E Kgaoganye Dingwaga Mme O Nne Le Tshono Ya Go Fenya R10 000

more

COCA-COLA #FestiveSimpleJoys

Go tsenela, romela kgangnyana ya gago, setshwantsho kgotsa video mme o dirise #FestiveSimpleJoys. Mme o dire tag go Motsweding FM go nna le tshono ya go ka fenya, ka ditebogo go Coca-Cola

more

Standard Bank App

Stand a chance to win R50,000.00 cash once a week and R5000.00 cash daily.

more

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...