Competition

Standard Bank I Achieva Ground Breakers

Standard Bank I Achieva Ground Breakers

Re go itsisa ka Standard Bank Achieva offering –kuno e e diretsweng go Thankgolola di tsa ntlha tsa gago mme o di dire ebe tsa goa go ele. E tla ka MyMo Plus transactional account ya ka gale, go kwalwa ga wili mahala le tshireletso ya leso la kotsi ya  R10 000. O ka khwalifaela gape le credit card  ka jalo batla  credit score sa gago mo  go  mobile banking app ya rona. Dira kopo ya Standard Bank Achieva offering online go standardbank.co.za. 

Thankgolola di tsa ntlha tsa gago, ka kuno e e tla go letlang go banka, go adima, go boloka, go inshora le go bona di-rewards(meputso) go dira gore dilo tseo tsa ntlha di tshwarelele.   

 

Tsenela fano https://protect-za.mimecast.com/s/-vOoCqj5Dof9MvNPIZvsAg?domain=shorturl.at

Standard Bank. Go ka kgonega.

Standard Bank ke FSP ya semolao le motlamedi wa ditshelete yo o kwadisitsweng. Go melawana le dipeelo.    

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*