Competition

1Life Funeral Competition

Closed on: 28 Aug 2020

Tsenela kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang ka go SMS’sa leinala gago le “1Life funeral” go 41704

Go selo se le sengwe fela se se ka tokafatsang botshelo ba gago mo kgweding e. Tsenela kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang mo Motsweding FM ka go SMS’sa leina la gago le “1Life funeral” go 41704, nomoro ke 41704 kgotsa ga o batla go bona tshono e e ko godimo ya go nna mofenyi, o ka tsenela kgaisano mo Motswedingfm.co.za. 

Ga mogala wa gago o ka arabiwa mo moweng, araba ka gore “Changing Lives” gore o kgone go ikgapela matsebetsebe a diranta. Nna o tse o emetse 1Life Funeral Competition mme o ka ikgapela dimpho tsa go lekana R3000 letsatsi le letsatsi go simolla ka Musopologo go fithella ka Labone, mme botlhe ba ba tsenetseng kgaisano mo bekeng e ba ka nna le tshono ya go kgapela R12000 ka Labotlhano. Tsenela kgaisano mme o nne le tshono ya go ikgapela bongtlhanngwe jwa R24 000 e e ka kgonang go thusa gore o tokafatse botshelo ba gago le ba lelapa la gago.

 

SMS ke R1,50 fela, diSMS tsa mahala ga di a letlellwa. 1Life ke modirisi wa madi o o ka fa molaong . Go na le melao le dipeelo.

Etela 1Life.co.za ga o batla tshedimosetso ka botlalo. 1Life - E tokafatsa matshelo a batho.


Go tsenela kgaisano tobetsa fa 

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*