Competition

Simba Chip In or Chip Out

Closed on: 28 May 2021

#ChipIn kgotsa #ChipOut? Re bontshe mme o FENYE R5k ka Simba!

Ka jalo ke nako ya dijo tsa motshegare gape. Borotho jwa gago jwa Sasko bo botobetobe jo bo monate, mme fela samentšhisi ya gago e tlhoka sengwenyana sele sa tlaleletso. Ke goreng o sa tsenye moutlwalo mongwe o o gautsegang le o o rokotsang mathe ka go tabola ditšhipisi tsa Simba ka seatla? Mme kana o tshwanetse go di tsenya kae? Mo letlhakoreng kgotsa mo gare?

Re bontshe gore o ka tlisa jang go rrrrora mo samentšhising ya gago mme o ka FENYA R5k!

Sotlhe se o tlhokang go se dira ke go tsaya senepe sa thulaganyo ya samentšhisi ya gago – #ChipIn kgotsa #ChipOut – mme o tsene mo www.lunchwithsimba.co.za go tsenela! 

Latela Ditšhipisi tsa Simba go bona monate o montsi le moutlwalo o montsi.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*