Competition

1Life Funeral Cover

Closed on: 31 May 2021

Tsenela kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang ka go SMS’sa leinala gago le 1Life funeral go 41704

Go selo se le sengwe fela se se ka tokafatsang botshelo ba gago mo kgweding e. Tsenela kgaisano ya 1Life Funeral Cover mo bekeng e e tlang mo Motsweding FM ka go SMS’sa leinala gago le “1Life funeral” go 41704, nomoro ke 41704 kgotsa ga o batla go bona tshono e e ko godimo ya go nna mofenyi, o ka tsenela kgaisano mo motswedingfm.co.za. Ga mogala wa gago o ka arabiwa mo moweng, araba ka gore “Changing Lives” gore o kgone go ikgapela matsebetsebe a diranta. Nna o tse o emetse 1Life Funeral Competition mme o ka ikgapela dimpho tsa go lekana R3000 letsatsi le letsatsi go simolla ka Musopologo go fithella ka Labone, mme botlhe ba ba tsenetseng kgaisano mo bekeng e ba ka nna le tshono ya go kgapela R12000 ka Labotlhano. Tsenela kgaisano mme o nne le tshono ya go ikgapela share ya R24 000 e e ka kgonang go thusa gore o tokafatse botshelo ba gago le ba lelapa la gago.

SMS ke R1,50 fela, diSMS tsa mahala ga di a letlellwa. 1Life ke modirisi wa madi o o ka fa molaong . Go na le melao le dipeelo. 

Etela 1Life.co.za ga o batla tshedimosetso ka botlalo. 1Life - E tokafatsa matshelo a batho.

Tsenela  Mo

Gona le melawana le dipeelo tsa kgaisano, etela fa go bona dintlha goya pele 

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*