Competition

1Life Funeral Cover - March 2022

Closed on: 11 Mar 2022

1Life Funeral Cover

1Life Insurance e dira ka moono o le mongwe o o bonolo mme fela o le maatla – Go fetola matshelo. Ba tlamela ka thulaganyo ya matlole le tirelo e e bonolo,e e kgonagalang e e rulaganyeditsweng wena go go thusa go ikokonyetsa matlole a o ka a tlogellang bao o ba ratang.

Ka Life Cover ya go fitlha go  R10 million le  Funeral Cover e e nang le ditshiamelo tse di okeditsweng tsa boleng jwa  R16 000, le kopo ya tuelo e e amogelesegang e e duelwang mo metsotsong e le 3, o ka netefatsa gore wena le ba lapa la gago le nna le tshireletsego e le e tlhokang ya matlole, segolo jang mo dinakong tseno tse di sa ikanyegeng.  

Nte  1Life Insurance e go rulaganyetse lenaane le le siametseng tshireletso e e go nayang tshireletsego  mmogo  le go iketla mo moweng gompieno . Re tlamela ka dikuno tsa inshorense tse di kgotsofatsang ditlhoko tsa ma-Afrika Borwa otlhe. Re tlamela ka  Life Insurance, Funeral Cover, Dread Disease le  Disability cover. SMS’a  ‘1Life Funeral’ go  43874 mme mogakolodi yo o maitemogelo  wa 1Life o tla go letsetsa go go rulaganyetsa lenaane le le go siametseng. Se okaoke – iponne tshireletso ya gago mme o natefelwe ke go iketla mo moweng gompieno!

  1. Etela  www.1life.co.za  go bona go le gontsinyana mme o ka iponna khouto ya  1Life Funeral.

1Life ke  life insurer yo o mo molaong le  FSP. Melawana le dipeelo di teng  online.

Tsenela mo.

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*